RO

Aș vrea să-ți pot fi de ajutor. Dacă ai vizualizat rubrica despre mine, ai parcurs inclusiv portofoliul și ultimile mele publicații , ar trebui să ai formată o idee referitoare la stilul meu de fotografie de nuntă.
Mi-ar face plăcere să surprind și povestea ta.
Contactează-mă acum pentru a discuta despre nunta ta.

Rareş Sebeni


EN

I’d like to be useful to you. If you have already browsed the about me section, you went through my portfolio and my recent work, you should have formed an idea on my style of wedding photography .
I am a story-teller and I would love to capture your story too.
Contact me now to discuss your wedding.

Rareș Sebeni